Lean Six Sigma trainingen

Waar kan ik een Lean of Lean Six Sigma Green Belt volgen?

projectleider.In de loop der tijd zijn er nog meer “Belt” bij gekomen, maar de Yellow, Green en Black Belt zijn de officiële trainingen die afkomstig zijn uit de Japanse judo sport.Vanwege de toename in de vraag naar Lean En Six Sigma trainingen zijn er de afgelopen jaren meerdere opleiders bij gekomen.

Medewerkers die een Lean Six Sigma Green Belt training volgen willen simpelweg beter worden in hun huidge functie. De Green Belt training is de meest voorkomende van de serie. Net zoals de Lean Six Sigma Green Belt training, die u tevens kunt volgen. Daarnaast kunt u de Lean Six Sigma Black Belt volgen.

Denkt u eraan om een Lean Green Belt training te volgen, of heb je vragen of deze training? Op Symbol.nl vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw oragnisatie te verbeteren met de Lean methodiek. Tegenwoordig houden steeds meer organisaties zich bezig met lean management, of lean. Zoals het ook wel omschreven wordt.

De Lean Green Belt zit tussen de Yellow en de Black Belt in en leidt je op tot projectleider. Er zijn natuurlijk nog meer kleuren en ‘belts’ bij gekomen in de afgelopen jaren, deze drie zijn echter deofficiële. De term ‘belt’ is afkomstig vanuit de judo sport en isgeïnspireerd op Japan. De bakermat voor Lean management en judo.

Advertenties